20 Yaş Dişleri

20 YAŞ DİŞLERİ

3. büyük azı dişleri olup, diş dizilimi sırasındaki en son olan dişlerdir. Gömülü, yarı gömülü olabildiği gibi, oluşumu hiç olmayabilir. Bazı bireylerde ise hiçbir problem meydana gelmeden sürmesi tamamlanabilmektedir.

20 yaş dişlerinden meydana gelen problemler genellikle uygun sürme yerinin olmadığı durumlarda meydan gelmektedir. En son diş olmaları nediyle ağız hijyeninin tam olarak yapılamadığı durumlarda besin artıklarının tam sürmemiş 3. büyük azı dişi ve diş eti arasında sıkışması sonrasında yumuşak dokularda iltihaplanma meydana gelebilir. Meydana gelen bu durum bilimsel olarak perikronitis olarak ifade edilmektedir.

20 yaş dişinden kaynaklanan iltihabi durum sonrası nasıl tedavi yapılır?

İltihabın büyüklüğü, süresi, sıklığına göre 20 yaş dişinin çekilmesi yada diş çekimi yapılmadan lokal olarak iltihabın temizlenmesi ve antibiyotik tedavisi tercih edilebilir.

Her 20 yaş dişi çekilmeli midir?

Hayır, herhangi bir problemi olmayan hiçbir 20 yaş dişi çekilmemelidir.

20 yaş dişinden kaynaklanan yumuşak doku iltihaplanması nasıl belirti vermektedir?

Özellikle yutkunma, konuşma güçlüğü, kulağa ve boğaza vuran ağrılar söz konusu olabilmektedir. Ayrıca klinik olarak 3. büyük azı dişi etrafındaki diş etinde koyu kırmızı renk ve şişkinlik görülebilmektedir.

Ağrıyan her 20 yaş dişi çekilmeli midir?

Öncelikli olarak mevcut ağrının nedeni saptanmalıdır. Şayet ağrı tedavi edilemeyecek çürük nedeniyle meydana geliyorsa çekilebilir. Ancak yumuşak dokudaki iltihaptan kaynaklanan ağrı var ise ve tedavisi sağlanabiliyorsa çekime gerek kalmamaktadır. Bazı durumlarda sadece 20 yaş dişinin etrafındaki yumuşak dokunun alınması yeterli olmakta ve bu tedaviye bilimsel olarak operkülektomi adı verilmektedir.

20 yaş dişleri çapraşık dişlere sebebiyet verir mi?

Bilimsel olarak 20 yaş dişlerinin itme kuvveti ile ön bölge dişlerde neden olduğu sanılan çapraşıklık hakkında bilimsel olarak bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak 20 yaş dişinin hemen önündeki 2.büyük azı dişine baskı yaparak ya da besin artıklarını temizlenememesi sonrası çürük meydana gelmesi söz konusu olmaktadır.

20 yaş dişlerinin çekimi zor mudur?

Diğer diş çekimlerinden daha zor olmasının düşünülmesi, anatomik olarak en geride olmasıdır. Uygun lokal anestezi altında hiçbir ağrı hissi olmadan tedavi tamamlanabilmektedir.

20 yaş dişim çıkmadı, çıkar mı?

Böyle durumlarda klinik muayene yeterli olmamakta, mutlaka radyolojik muayene yapılarak diş germinin olup olmadığı belirlenmelidir.

20 yaş diş çekimi sonrası neler yapmalıyım?

Her diş çekimi sonrasında olduğu gibi 20 yaş dişlerinin de çekiminden sonra gerekli ise hekiminizin önereceği uygun antibiyotikler, ağrı kesiciler, anti-inflamatuvar ilaçlar kullanılabilir. Operasyon bölgesi temiz tutulmalı, özel ağız gargaları ile çalkalama yapılmalıdır. Buz uygulaması tedavi sonrası olabilecek şişliğin minumumda kalması için önerilebilir. Buz uygulamasının süresi hekiminizin tarafından belirlenir.

20 yaş çekimi sonrası sigara içebilir miyim?

Diş çekimleri sonrasında hiçbir şekilde sigara içilmesi önerilmez. Bunun nedeni; sigaranın içerdiği çeşitli toksik maddelerin ve ısı etkisinin kanlanmayı azalttığı, dokularda yeterli oksijenasyonun sağlanamaması sonrasında iyileşmenin gecikmesi ve şiddetli ağrının meydana gelebilmesidir.